Jak dále jít?


Jak dále jít? Jak pokračovat v cestě, když je stále kam jít? :D
Není to složité?, ptám se sám sebe,
když každý člověk touží dotknout se nebe.
Tu já jdu, běžím, peru se a vařím,
kam dále se má cesta bude ubírat?
Nikdy neuhnu, těšte se, nebudete litovat!